Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
1 דקות קריאה
"בית פתוח בשבת" פברואר 2022

"בית פתוח בשבת" חודש פברואר

שבת נוספת בה יתקיים אירוע של בית פתוח בשבת עם יצירות מהעשור האחרון. נסים זלאיט הפסיק לצייר לפני קצת למעלה משנה, מסיבות בריאותיות. בגלריה מוצגות יצירותיו המרשימות בתצוגה המתחלפת מדי חודש לקראת אירוע "בית פתוח בשבת"