Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
1 דקות קריאה
נסים זלאיט

'ציורים 2019'

בן 96, נסים זלאיט עדיין מבלה את מרבית שעות היום בסטודיו שלו. מנסה חומרים חדשים, גוונים נוספים, נושאים חדשים לציור ובעיקר עושה מה שטוב עבורו. עדיין נשמעים מפיו המשפטים "אני לא יודע מה קורה אבל אין לי שום רעיון לציור" ויודע שזה חלק מה'עסק' של להיות אמן. בתערוכה זו "ציורים 2019" מוצג מבחר מהציורים שצייר במהלך השנה. לאחר שציוריו כבר ניתלו הוא המשיך להעלות ציורים מהסטודיו. רצה להחליף את מה שכבר ניתלה. התאכזב כשלא הסכמתי לשתף פעולה ולהחליף, מבטיחה לו שיוצגו בתערוכתו הבאה, אם עדיין ירצה להציגם ולא את מה שיצייר בהמשך. בציורים האחרונים נראה שהאנרגיה שהתפרצה ממנו ומצאה ביטוי בציוריו, נרגעה. הקומפוזיציות כאילו "שמורות" ונדמה שנסים שומר על כוחותיו. קוים לאורך ולרוחב, ריבועים ומלבנים אנכיים, ובעיקר התבליטים שכל כך מאפיינים את יצירותיו שנים רבות. שכבות צבע המונחות ביד אמן וירטואוזית, הן המאפיין העיקרי של ציוריו והן כוחו של זלאיט. התערוכה הנוכחית אינה מביאה התפתחות חדשה או מרעישה של האמן אלא מדגישה את יכולתו שלא נס ליחה, גם בגיל מבוגר כל כך. היא בעצם רוצה לאמר: הנה אני, עדיין כאן, יוצר.
כתבה: עירית דלל זלאיט