Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
1 דקות קריאה
מוטקה בלום ונסים זלאיט

'העבר מתקיים בהווה' היא תערוכתם המיוחדת של שני ענקי הציור – מוטקה בלום וניסים זלאיט.

מוטקה, יליד רומניה ששרד את השואה גם בזכות כישורי הציור שלו שנוצלו לצרכי הנאצים, מביא לתערוכה ציורי ספינות וים, אסון ותקווה.

זלאיט, יליד עירק שהיה פעיל במחתרת ונידון למוות בבגדד, מציג את עבודותיו בסגנון המופשט ובמרחב המופשט בו חיפש והתווה את שייכותו למרחב הישראלי. 

התערוכה היא מפגש מרגש בין שני אמנים ותיקים, שעברו את גיל 90, שחלמו ונאבקו על החלום הציוני, שנכחו בבנייתה של מדינה ושרשמו את מרחביה,  כל אחד בדרכו.

אוצרת: נגה ארד אילון.