Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
אמן.ית יקר.ה,
זלאיטארט הבית, לאמנות מציג רוב ימות השנה תערוכות מתחלפות של הצייר זלאיט נסים.
לעתים ניתנת האפשרות לאמן אורח להציג תערוכת יחיד.
ניתן להגיש בקשה לעריכת תערוכה ע"י מילוי הטופס המצורף למטה.
לפני הגשת הבקשה יש לקרא את הבלוג בלשונית "טיפים לאמנים".
לידיעתך, אמנים אורחים שבקשתם התקבלה יוכלו להציג בליווי אוצרותי בלבד, שיוצע על ידינו.
הליווי האוצרותי כרוך בתשלום.
את הבקשה יש לשלוח בליווי 8 דימויים באמצעות הטופס הייעודי.